Siren & Strobe - LK-86 Ceiling Mount style Siren & Strobe - LK-86 Ceiling Mount style
Item No:LK-86

Siren & Strobe - LK-86 Ceiling Mount style

File download

Item No. LK-86

• Operating Voltage:
10~16V (DC12V model)
18~28V (DC24V model)
• Current Consumption:
200mA (DC12V model)
170mA (DC24V model)
• Operating frequency: 2.4~3.7KHz
• Alarm output: 110 dB
• Strobe: 12 pcs super bright LED strobe
• Reverse polarity protection
• Size: 58ø x 60 mm
• Weight: 95 g