Mini Piezo Siren Mini Piezo Siren
Item No:LK-72

Mini Piezo Siren

File download

Item No. LK-72

Siren sound

• Operating voltage:
10~16V (DC12V model)
18~28V (DC24V model)
• Current consumption:
85mA (DC12V model)
55mA (DC24V model)
• Operating frequency: 2.4~3.7KHz
• Alarm output: 110dB
• Reverse polarity protection
• Size: 47 x 39 x 22 mm
• Weight: 25g